Bezdrôtový prenos energie

    S myšlienkou bezdrótového prenosu elektrickej energie po prvý krát prišienikola-teslal Nikola Tesla. Tento geniálny fyzik srbského pôvodu vynašiel mnoho užitočných vecí v oblasti elektriny a magnetizmu, najznámejší sa však stal vďaka objavu striedavého prúdu a tiež  vynašiel Teslov transformátor. Vďaka nemu chcel prenášať bezdrôtovú elektrickú energiu na veľké vzdialenosti. Jeho myšlienka bola poskytnúť elektrickú energiu z Niagarských vodopádov zadarmo do všetkých kútov planéty. Bohužial to za svojho života nestihol, nakoľko mu finančníci hádzali polená pod nohy, pri predstave že by elektrinu mali ľudia zadarmo a oni z toho nemali žiaden zisk.

   Na bezdrôtový prenos elektrickej energie je potrebné naladiť vysielač aj prijímač na rovnakú rezonančnú frekvenciu. Jedným z riešení by bolo použiť práve Teslov vzduchový transformátor. Teslov transformátor pracuje na svojej vlastnej rezonančnej frekvencii a slúži na výrobu veľmi vysokého napätia o vysokej frekvencii. Vzhľadom k problémom so spätnou premenou vysokofrekvenčnej energie, zložitosťou jeho smerovania, nízkej účinnosti prenosu a veľkým stratám vplyvom vyžarovania a  silného rušenia, som sa rozhodol pre magnetický prenos energie.

   Magnetický prenos energie je zaujímavejší, pretože umožňuje prenášať pomerne veľké množstvo energie, ktoré je prenášané bez vysokého napätia. Základnou myšlienkou  sú opäť dva rezonančné obvody s vysokým Q a nízkou impedanciou s magnetickým prenosom. Obe časti vysielač aj prijímač musia byť naladené na rovnakú frekvenciu.

         

Od 15cm už začína žhaviť vlákna                              Od 9cm plný svit

Ako žiarovky som použil automobilové sufitky 12V/5W. Pri dvoch žiarovkách zapojených paralelne bol prenos energie cca 1A. LC obvod je naladený niekde v okolí 1,45 Mhz. Čiže použitá smyčka ako anténa, nemôže mať dostatočnú účinnosť prenosu a preto vznikajú veľké straty pri vyžiarení energie. Riešením by bolo použiť iný typ antény. S anténami budem ešte určite experimentovať.

Ako popisoval Tesla vo svojích prácach – „Rezonancia je kľúčom k úspechu“

PJA_8090

downloadPeter, OM6APJ