Long wire anténa

   Tak konečne sa mi podarilo zrealizovať aj anténu na KV pásma. Nie je to plnorozmerová Yagi, ale v bytovke je človek rád ak sa mu podarí z okna vystrčiť aspoň niečo 🙂  Po rôznych diskusiách s priateľmi, sme došli k záveru že asi najlepšou voľbou bude práve dlhý drôt (long wire). Našťastie mám v okolí pouličnú lampu v dostatočnej vzdialenosti, čo je ideálna kombinácia na tento typ antény.

LW OM6APJ

Začiatok antény mám cca 23m nad zemov, kde je pripojená k balúnu 1:9 a hneď za ním je prúdový balun 1:1. Takéto riešenie sa bežne používa u vertikálnych antén Cushcraft r7000. Koniec antény je cez izolátor uchytený na pouličnej lampe. Celková dĺžka je 40m, čas ukáže či bude potrebné ju dolaďovať zmenou dĺžky, alebo ostane tak ako je. V literatúre sa môžte dočítať že anténa potrebuje poriadnu protiváhu, resp. zem. Bez uzemnenia nie je príjem rozdielny, ale pri vysielaní je rozdiel až 2 S. Ja som zem pripojil na bleskozvod, nakoľko na 7. poschodí iná možnosť nie je. Nie je to ideálny stav, no zdá sa že to funguje. Samozrejme zvod koaxu mám privedený na balkón a pokiaľ anténa nie je v prevádzke, odpájam ho a snažím sa koniec dať čo najďalej od bytu.

unun_9-1          PJA_8948ss

   Vyžarovací diagram antény pokiaľ sa jedná o dĺžku ½λ je kolmý na os drótu. S násobkami λ však pribúda viac postranných lalokov a pri dĺžke 2λ už anténa vyžaruje pozdĺž jej dĺžky. Dĺžka antény sa volí ako λ½ na najnižší uvažovaný kmitočet, či jej celočíselné násobky. Dĺžku antény vypočítame podľa vzorca:

l = 150 x (N – 0,05) : fPJA_8976s

l= dĺžka vodiča (m)
N= počet polvĺn lambda
f= frekvencia (Mhz)
0,05= činiteľ skrátenia