Meranie objemu vody v nádrži

   PJA_9339sTento projekt plánujem ako súčasť väčšieho projektu, ktorého úlohou bude automatické zalievanie trávnika a záhrady na základe údajov zo senzorov.

   Táto časť má za úlohu meranie výšky hladiny vody napríklad v nádrži,  jej prepočítavanie na objem v litroch, meranie teploty, nastavenie alarmu pri prekročení minimálnej a maximálnej hladiny vody, pričom všetky údaje sú okamžite zobrazované na lcd displeji.

   Srdcom celého zapojenia je opäť arduino Uno v ktorom je nahraný kód. V kóde sú zadefinované parametre použitej nádrže,  z ktorých program potom vypočíta objem. Je možné použiť akúkoľvek nádobu, alebo nádrž, len treba vpísať vzorec na výpočet objemu do programu. nadrz-na-voduTiež sa zadefinováva minimálna výška spodnej hladiny vody a tiež maximálna výška hornej hladiny vody. Pri týchto hodnotách sa spúšťa alarm z piezo meniča a všetko je samozrejme zobrazované aj na displeji. Tiež sa dá zadefinovať vzdialenosť medzi ultrazvukovým senzorom a výškou nádrže a tým dosiahnuť že senzor nemusí byť tesne nad vodnou hladinou, čo by určite neprispievalo jeho životnosti. Preto program s touto vzdialenosťou počíta pri preratúvaní aktuálnej výšky.

Ako senzor je požitý ultrazvukový senzor vzdialenosti HC-SR04.

Vlastnosti senzoru: hc-sr04

Napájacie napätie : 5V                                                           Pracovný prúd : 15mA                                              Frekvencia : 40Hz                                                                 Minimálny rozsah : 2cm                                                      Maximálny rozsah : 4m                                                       Merací uhol : 15º

 

Všetky údaje sú zobrazované na lcd displeji 16×2 znakov. Tlačítko slúži na vypnutie alarmu.

PJA_9348s       PJA_9350s PJA_9351s       PJA_9349s

vyska hladiny

Schéma ktorú vidíte vyššie bola kreslená v programe fritzing. Samotný program si môžete stiahnúť tu. 73!

Peter, OM6APJ