CO2 meter

   Merač CO2 slúži na meranie oxidu uhličitého vo vzduchu. Koncentrácia CO2 v prírode je okolo 0,04% alebo 400 ppm (ppm je počet jednotiek CO2 v milióne objemových jednotiek vzduchu) ppm-skratka z angličtiny parts-per-million. Takže čím vyššia hodnota ppm, tým „vydýchanejší“ vzduch. Zariadenie je postavené na atmege 328, ku ktorej je pripojený predkalibrovaný modul co2. Tento modul ponúkajú viaceré firmy pod označením „figaro CDM4161A“. Výstupné napaťové hodnoty z modulu sú zobrazované na I2C LCD 16×2 displeji a tiež na led bargrafe. Zapojenie som doplnil tiež o vypínač, ktorým sa dá vypnúť alebo zapnúť podsvietenie displeja, pokiaľ nám stačí len grafické vyjadrenie hodnoty ppm.   Server BBC News napríklad píše že na Havajskej sopke Mauna Loa prebieha meranie nepretržite 55 rokov, pričom pred 55 rokmi sa hodnota CO2 pohybovala na hodnote 280 ppm, pričom dnes je priemerná hodnota 400 ppm. Aktuálne hodnoty CO2, ktoré sa považujú za priemerné pre našu Zem pri rôznych štatistikách sú prezentované na tomto webe: http://co2now.org/ – Január 2017 má hodnotu 406,07 ppm.

       

        

        

do 700 ppm – odporúčaná hodnota pre pobyt v prostredí, pri vyššom CO2 bývajú     sťažnosti na pocit ťažoby alebo je cítiť štipľavý zápach
do 1000 ppm je zdravotne akceptovateľná koncentrácia CO2.
od 1 000 ppm sa začína dostavovať celková ospalosť,
od 2 500 ppm vznikajú trvalé zdravotné ťažkosti,
nad 5 000 ppm (prípustný expozičný limit, PEL) predpisuje ASHRAE časovo obmedzený pobyt (< 8 hod.), ktorý sa kráti s rastúcou koncentráciou CO2, a
nad 25 000 ppm (najvyššia prípustná koncentrácia, NPK) hrozí smrť udusenímn.

   Môj merač zobrazuje na LED bargrafe hodnoty:

zelená LED -400, 600, 800, 1000, 1200

žltá LED – 1400, 1600, 1800

červená LED – 2000, 2200

   Tento merač som si postavil preto, lebo ma zaujíma kvalita ovzdušia v novostavbách. Ide o to, že pokiaľ má byť stavba super-nízkoenergetická, poprípade pasívna, je potrebné jej dokonalé uzatvorenie vonkajšej obálky, t.j. vzduchotesnosť, aby sme eleminovali únik drahého tepla. Takáto stavba však vyžaduje nútené vetranie, inak v interiéry rapídne stúpa hodnota CO2.

Peter, OM6APJ