Frekvenčná tabuľka N (Novice)

Frekvenčná tabuľka pre operátorov triedy N (Novice)
 Frekvenčné pásmo
Frekvenčný rozsah
Max. šírka pásma [Hz]
Popis prevádzky
1,8 MHz
1,810 – 1,838
200
len CW
1,838 – 1,842
500
CW, DIGI – okrem paketu
1,842 – 1,850
200
CW
1,850 – 2,000
2700
FONE, CW – maximálne 10 W
3,5 MHz
3,520 – 3,580
200
len CW
3,580 – 3,590
500
CW, DIGI – okrem paketu
3,590 – 3,600
500
CW, DIGI
3,600 – 3,770
2700
FONE, CW
3,730 – 3,740
2700
FONE, CW, SSTV, FAX
21 MHz
21,050 – 21,080
200
CW
21,080 – 21,100
500
CW, DIGI – okrem paketu
21,100 – 21,120
500
CW, DIGI
21,120 – 21,149
200
len CW
21,151 – 21,200
2700
FONE, CW
28 MHz
28,050 – 28,120
500
CW, DIGI – okrem paketu
28,120 – 28,150
500
CW, DIGI
28,150 – 28,190
200
len CW
28,600 – 29,200
2700
FONE, CW
28,680
2700
FONE,CW, volacia frekvencia – SSTV, FAX
29,200 – 29,300
5000
FONE, CW, FONE FM, FM paket
29,300 – 29,510
Druž. zostupné linky – FONE, CW
29,510 – 29,700
5000
FONE FM, FONE, CW
144 MHz
144,000 – 144,150
200
len CW
144,150 – 144,400
2700
FONE, CW
144,400 – 144,500
Majáky
144,500 – 144,850
25000
FONE FM, FONE, CW
144,850 – 144,990
25000
PAKET FM, CW
145,000 – 145,800
25000
FONE FM, FONE, CW
145,800 – 146,000
2700
FONE, CW družicová prevádzka
430 MHz
430,000 – 432,000
25000
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM
432,000 – 432,100
200
CW
432,100 – 433,000
2700
FONE, CW
433,000 – 440,000
25000
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, nie ATV
1,2 GHz
1,24 – 1,30
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
2,3 GHz
2,30 – 2,45
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
3,4GHz
3,40 – 3,41
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
5,7 GHz
5,65 – 5,85
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
10 GHz
10,00 – 10,45
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
24 GHz
24,00 – 24,05
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
24,05 – 24,25
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
47 GHz
47,00 – 47,20
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
75 GHz
75,50 – 76,00
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
76,00 – 77,50
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
77,50 – 78,00
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
78,00 – 79,00
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
79,00 – 81,00
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
122 GHz
122,25 – 123,00
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
134GHz
134 – 136
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
136 – 141
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
245 GHz
241 – 248
CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV