Čo rádioamatéri robia

   Všetci rádioamatéri sú držiteľmi licencie, ktorá ich oprávňuje používať rádiové frekvencie, stavať vysielače a prijímače a experimentovať s rádiom. Existuje neobmedzený počet spôsobov, ktorým sa rádioamatéri venujú a tu sú niektoré z nich:

• Komunikácia s ostatnými rádioamatérmi. Rádioamatéri môžu používať svoje vybavenie na komunikáciu s inými rádioamatérmi, či už lokálne, alebo na komunikáciu s celým svetom. Najzaujímavejšie na komunikácii je to, že nikdy nevedia s kým budú práve komunikovať. Musia vedieť v aký čas a na akých frekvenciách sa najlepšie šíria rádiové vlny a tomu prispôsobiť techniku a antény.

• Zbierajú diplomy za nadviazanie určitého počtu spojení. Mnoho rádioamatérov sa zúčastňuje rôznych pretekov, kde sa zbierajú body za spojenia, na základe čoho po splnení určitého bodového limitu obdržia pekné diplomy. Nadviazať 100 spojení so 100 zemami z celého sveta, vôbec nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

• Pomáhajú pri tiesňovom volaní. Mnoho rádioamatérov je zapojených do rôznych záchranných zložiek a v prípade akútnej potreby sú ochotný pomôcť. Flexibilita rádioamatérskej licencie im umožňuje použiť svoje zariadenia a frekvencie na sprostredkovanie spojení do miest celého sveta, v prípade že dôjde k výpadku profesionálnych rádiových systémov.

• Experimentujú s rôznymi komunikačnými systémami. Amatérske rádio nie je len o rozprávaní s inými rádioamatérmi. Mnoho rádioamatérov ako spôsob komunikácie používa morzeovku, ktorá na rozdiel od hlasovej komunikácie vyžaduje oveľa menej energie na prenos rádiových vĺn, vďaka čomu sa signál dokáže šíriť na väčšie vzdialenosti. Tiež experimentujú s digitálnymi druhmi komunikácie, kde je ich rádiostanica spojená s počítačom a vzduchom sa šíri digitálna informácia. Veľmi zaujímavá je tiež komunikácia cez rádioamatérske satelity, vďaka ktorým sa robia spojenia na veľké vzdialenosti. Tiež nie je problém komunikovať s vesmírnou stanicou ISS. Asi najzaujímavejší druh komunikácie, ktorý však vyžaduje špičkovú techniku a vedomosti je odraz signálu od mesiaca.

• Budujú vlastné prijímače, vysielače, antény. V dnešnej dobe nie je problém kúpiť všetky veci od špičkových firiem, no mnoho rádioamatérov si stavia vlastné. Aj tým potvrdzujú že patria medzi špičku vo svojom obore, no ešte viac ich hreje dobrý pocit že dokázali vytvoriť niečo vlastnými silami.

Toto sú len niektoré z vecí ktorým sa venujú rádioamatéri. Celá oblasť tohto koníčka je tak široká že každý si nájde svoj smer, ktorý ho zaujíma najviac. Nejde len o technickú stránku veci. Na efektívne šírenie rádiových vĺn, je potrebná znalosť zemepisu, jazyka, predpisov, prevádzky a techniky. Aj preto sa hovorí že rádioamatérstvo je najinteligentnejšie hoby na svete.