Amatérske rádio

   Amatérske rádio, často nazývané HAM rádio je krásny koníček, kde ľudia komunikujú a experimentujú s rádio-technikou. Na rozdiel od bežného rádia kde sme odkázaný len na pasívne počúvanie, rádioamatéri majú možnosť na základe ich povolenia experimentovať nielen s prijímačmi ale aj s vysielačmi. Preukázanie technickej spôsobilosti v elektrotechnike, prevádzke a predpisoch je dôležité, pretože človek neznalý veci by mohol pri vysielaní narušiť napr. komunikáciu lietadla a spôsobiť veľké škody. Vysoká úroveň technických znalostí je tiež potrebná preto, lebo rádioamatéri si budujú svoje vlastné anténne systémy, navrhujú vysielače, prijímače a mnoho inej techniky potrebnej na komunikáciu na amatérskych frekvenciách, či pre experimentovanie ako také.